Asociația umanitară “Il Chicco”

Asociația Umanitară „Il Chicco” este o organizație de voluntari, non-guvernamentală, non-profit, apolitică, recunoscută ca persoană juridică românească în baza sentinței civile nr.78 din 21 iulie 1993.

Misiunea Asociației „Il Chicco” este de a oferi servicii profesioniste de ocrotire, îngrijire abilitare, reabilitare, educație și pregătire în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor dezavantajate social.

Obiectivele Asociatiei

  • Primirea copiilor, tinerilor, adulților abandonați sau cu dizabilități în case sau comunități de tip familial unde le este garantat dreptul la o viață normală într-un ambient securizant bazat pe relații afective stabile și autentice;
  • abilitarea și reabilitarea psihofizică și emoțională a beneficiarilor pentru garantarea dezvoltării lor integrale plecând de la potențialul individual;
  • integrarea sociala prin accesul la educația școlară, la viața culturală și religioasă în comunitatea locală;
  • integrarea profesională a beneficiarilor, prin realizarea unor programe de ergoterapie și formare profesională în vedera integrării asistate în câmpul muncii;
  • sprijinirea familiilor dezavantajate social din comunitatea locală Iași și Bîrnova, în particular în favoarea copiilor, pentru a preveni abandonul familial și școlar.

Comentariile sunt închise.